Kontakt

Kontakt

Kijewo Szlacheckie 51
86-253 Kijewo Królewskie
Polen

Kundenbüro

e-mail: biuro@silva.com.pl
tel./fax: +48 (56) 686 70 87

Kijewo Szlacheckie 51
86-253 Kijewo Królewskie
Polen

Kundenbüro

e-mail: biuro@silva.com.pl
tel./fax: +48 (56) 686 70 87

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Kundenbüro
+48 (56) 686 70 87
biuro@silva.com.pl
Vor- und Nachname
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Inhalt der Nachricht

Projekt finansowany w ramach konkursu „RPKP.01.06.02 Dotacje dla innowacyjnych MŚP" „Wdrożenie innowacji procesowej w firmie SILVA MIKROELEKTRONIC HOLDING” Jest nam miło poinformować, że projekt SILVA MIKROELEKTRONIC HOLDING został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”; Działanie „Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług”.

  • Numer projektu: RPKP.01.06.02-04-0148/19
  • Wartość projektu: 1.327.960,89 złotych
  • Dofinansowanie projektu: 499.982,50 złotych