Polityka Prywatności

Właściciel serwisu silva.com.pl dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W tym celu przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku. Korzystanie z serwisu oznacza pełną akceptację standardów stosowanych przez SILVA MIKROELEKTRONIK HOLDING SP. Z O.O.” SPÓŁKA KOMANDYTOWA i wynikających z niniejszej Polityki.

 1. Właścicielem serwisu silva.com.pl (oraz jego subdomen) jest firma SILVA MIKROELEKTRONIK HOLDING SP. Z O.O.” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kijewo Szlacheckie 51
  86-253 Kijewo Królewskie, Polska, NIP 8751512928.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest SILVA MIKROELEKTRONIK HOLDING SP. Z O.O.” SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Kijewo Szlacheckie 51
  86-253 Kijewo Królewskie, zwany dalej „Administratorem”. W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez e-mail na adres: biuro@silva.com.pl.
 3. Dane osobowe

Są to dane definiowane zgodnie z RODO i Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, które udostępniają Państwo dobrowolnie SILVA MIKROELEKTRONIK HOLDING SP. Z O.O.” SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

 1. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Ponieważ serwis silva.com.pl umożliwia kontakt w różnego typu sprawach, Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w różnych celach, zakresach i podstawach prawnych. Są to:

 

Oferty handlowe – w celu przygotowania i przedstawienia oferty dotyczącej świadczonych przez nas usług przetwarzamy Państwa dane osobowe przesyłane za pomocą formularzy kontaktowych, są to: imię, adres e-mail, numer telefonu, treść zapytania. Przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, wynikających z żądania osoby, której dane dotyczą.

 

Rekrutacja pracowników – w celach rekrutacyjnych przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane na wskazany adres e-mail. Podstawę prawną stanowi zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji zawarta w curriculum vitae (aplikacje niezawierające stosownej zgody nie są przez nas przetwarzane).

 

Newsletter – aby udostępniać treści na temat nowości w serwisie i informacji związanych z firmą SILVA MIKROELEKTRONIK HOLDING SP. Z O.O.” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, adres e-mail. Przetwarzanie powyższych danych wynika z żądania osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Powyższe dane osobowe są wprowadzane i przesyłane dobrowolnie poprzez formularze, dotyczące poszczególnych usług oraz treści.

 

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez czas konieczny, aby: obsłużyć zapytanie ofertowe, dostarczyć zamówione treści (np. newsletter), móc realizować uzyskaną od Państwa zgodę na komunikację o charakterze marketingowym, realizować współpracę objętą umową.

 

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe i zapewnia, że są one przetwarzane zgodnie z prawem nie dłużej niż jest to wymagane do osiągnięcia celu przetwarzania, a także dopuszczane do przetwarzania wyłącznie tym podmiotom, które uzyskały upoważnienie Administratora. Administrator zobowiązuje się także do prowadzenia wymaganej dokumentacji dotyczącej sposobu przetwarzania powierzonych danych.

 

 1. Aby obsłużyć zapytanie lub zrealizować usługę, Administrator przekazuje Państwa dane osobowe innym podmiotom, takim jak: podmioty i podwykonawcy świadczący usługi informatyczne, marketingowe, prawne i księgowe, w celu bezpiecznej i kompetentnej obsługi Państwa zapytania, realizacji zamówionej usługi lub treści.

 

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzania danych osobowych, gwarantują stosowanie niezbędnych i odpowiednich środków ochrony bezpieczeństwa danych, które są wymagane przez przepisy prawa.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia danych osobowych, cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody do przetwarzania danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Serwis silva.com.pl oraz jego subdomeny wykorzystują pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu, w tym optymalizacji, a także dostosowania treści i zawartości serwisu do preferencji użytkownika.

Pliki te pozwalają rozpoznać m.in. parametry urządzenia użytkownika, takie jak: typ urządzenia czy rozdzielczość ekranu. Informacje te umożliwiają dostosować sposób wyświetlania strony zgodnie z potrzebami użytkownika, a także zbierać anonimowe i ogólne dane statystyczne za pomocą narzędzi marketingowych, analitycznych i społecznościowych, w takich celach jak: badania statystyk serwisu, badania preferencji użytkowników czy reklamowych (m.in. remarketing).

 

O wykorzystywaniu plików cookies użytkownik zostaje poinformowany podczas swojej pierwszej wizyty w serwisie silva.com.pl.

 

W każdej chwili mogą Państwo samodzielnie zmienić ustawienia plików cookies poprzez określenie warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies z urządzenia użytkownika. Zmiany te można wprowadzić poprzez ustawienia przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na prawidłowe działanie niektórych funkcjonalności dostępnych w serwisie.

Projekt finansowany w ramach konkursu „RPKP.01.06.02 Dotacje dla innowacyjnych MŚP" „Wdrożenie innowacji procesowej w firmie SILVA MIKROELEKTRONIC HOLDING” Jest nam miło poinformować, że projekt SILVA MIKROELEKTRONIC HOLDING został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”; Działanie „Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług”.

 • Numer projektu: RPKP.01.06.02-04-0148/19
 • Wartość projektu: 1.327.960,89 złotych
 • Dofinansowanie projektu: 499.982,50 złotych