FAQ

FAQ

SILVA CONTROL

EMS SERVICE

W tym miejscu publikujemy listę najczęściej zadawanych pytań na temat oferty Silva Control oraz EMS Service. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, więcej informacji możesz uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo (dane kontaktowe dostępne są w zakładce Kontakt).

SILVA CONTROL

 1. Co to jest grupa pompowa?
 2. Grupa pompowa jest to zespół hydrauliczny spełniający określoną funkcjonalność.

 3. Gdzie stosuje się grupy pompowe?
 4. Grupy pompowe stosuje się wszędzie tam, gdzie rozwiązania hydrauliczne mają charakter powtarzalny, modułowy. Grupy pompowe poprzez swoją modułową budowę i profesjonalne wykonanie znacznie upraszczają budowanie i eksploatację systemów hydraulicznych.

 5. Jakiego typu grupy pompowe występują najwcześniej?
 6. W układach solarnych stosujemy grupy pompowe.
  W układach grzewczych stosujemy 3 podstawowe rodzaje grup pompowych:
  - grupa pompowa bez podwieszania,
  - grupa pompowa z zaworem termostatycznym,
  - grupa pompowa z trójdrogowym zaworem mieszającym.
  W układach podmieszania „powrotu” stosujemy grupy pompowe

 7. Czym się różnią grupy pompowe do układów grzewczych?
 8. Grupy pompowe bez podmieszania „na wprost” stosuje się najczęściej w obiegu podgrzewania Ciepłej Wody Użytkowej. Niezależnie od temperatury zasilania, obieg CWU zasila zasobnik do osiągnięcia zadanej temperatury.

  Grupy pompowe z zaworem termostatycznym wykorzystuje się w układach, w których konieczne jest utrzymanie stałej temperatury zasilania. Grupy pompowe z zaworem termostatycznym występują przeważnie w obiegach ogrzewania podłogowego lub ściennego, gdzie przez cały okres utrzymywana jest stała temperatura ustalona ręcznie na zaworze termostatycznym. W takim układzie nie ma możliwości stosowania płynnej regulacji temperatury.

  Grupy pompowe z trójdrogowym zaworem mieszającym stosuje się najczęściej w dwóch typach układów:
  - nastawa ręczna stałego przepływu podmieszania na zaworze trójdrogowym,
  - poprzez zastosowanie napędu na zaworze trójdrogowym osiągamy pełną możliwość regulacji temperatury czynnika na zasilaniu przy zastosowaniu odpowiedniej automatyki sterującej - wariant oferujący maksymalne oszczędności energii cieplnej przy absolutnie najwyższym komforcie!

 9. Który rodzaj grupy pompowej oferuje najlepsze parametry komfortu i oszczędności energii cieplnej?
 10. Najlepsze efekty komfortu i oszczędność energii cieplnej oferuje grupa pompowa z trójdrogowym zaworem mieszającym oraz z zamontowanym napędem i odpowiednim układem sterowania.

 11. Jakiego rodzaju pompy są stosowane w grupach pompowych?
 12. W grupach pompowych stosowane są wyłącznie pompy elektroniczne firmy Grundfos i Wilo.

 13. Do czego służy rozdzielacz do grup pompowych?
 14. Rozdzielacz służy do prawidłowego rozdziału czynnika do kilku obiegów.

 15. Ile można podłączyć obiegów (grup pompowych) do rozdzielacza?
 16. W zależności od ilości przepływu czynnika i mocy - na jednym rozdzielaczu możemy zamontować do 6 grup pompowych (obiegów).

 17. Czy sterowanie układami hydraulicznymi jest koniecznie?
 18. Elektroniczne sterowanie układami hydraulicznymi jest absolutnie niezbędne w celu poprawnego działania systemów i uzyskania ich maksymalnych możliwości. Tylko załączanie i wyłączenie pomp, zaworów, napędów i źródeł ciepła w odpowiednim czasie, zagwarantuje najwyższy komfort działania przy najniższym zużyciu energii cieplnej.

 19. Czy najwyższy komfort może być osiągnięty przy niższym zużyciu energii?
 20. Oczywiście tak. Jest to możliwe przy zastosowaniu modułowych i sprawdzony rozwiązań hydraulicznych (grupy pompowe, rozdzielacze i sprzęgła hydrauliczne) wraz z odpowiednio dopasowanym systemem sterowania dla tych urządzeń.

 21. Czy współczesny układ hydrauliczny może poprawnie funkcjonować bez sterowania?
 22. Nie, aby taki układ funkcjonował poprawnie, wymagane jest odpowiednie sterowanie.

SILVA CONTROL

 • Co to jest grupa pompowa?
  Grupa pompowa jest to zespół hydrauliczny spełniający określoną funkcjonalność.
 • Gdzie stosuje się grupy pompowe?
  Grupy pompowe stosuje się wszędzie tam, gdzie rozwiązania hydrauliczne mają charakter powtarzalny, modułowy. Grupy pompowe poprzez swoją modułową budowę i profesjonalne wykonanie znacznie upraszczają budowanie i eksploatację systemów hydraulicznych.
 • Jakiego typu grupy pompowe występują najwcześniej?
  W układach solarnych stosujemy grupy pompowe.
  W układach grzewczych stosujemy 3 podstawowe rodzaje grup pompowych:
  - grupa pompowa bez podwieszania,
  - grupa pompowa z zaworem termostatycznym,
  - grupa pompowa z trójdrogowym zaworem mieszającym.
  W układach podmieszania „powrotu” stosujemy grupy pompowe
 • Czym się różnią grupy pompowe do układów grzewczych?
  Grupy pompowe bez podmieszania „na wprost” stosuje się najczęściej w obiegu podgrzewania Ciepłej Wody Użytkowej. Niezależnie od temperatury zasilania, obieg CWU zasila zasobnik do osiągnięcia zadanej temperatury.

  Grupy pompowe z zaworem termostatycznym wykorzystuje się w układach, w których konieczne jest utrzymanie stałej temperatury zasilania. Grupy pompowe z zaworem termostatycznym występują przeważnie w obiegach ogrzewania podłogowego lub ściennego, gdzie przez cały okres utrzymywana jest stała temperatura ustalona ręcznie na zaworze termostatycznym. W takim układzie nie ma możliwości stosowania płynnej regulacji temperatury.

  Grupy pompowe z trójdrogowym zaworem mieszającym stosuje się najczęściej w dwóch typach układów:
  - nastawa ręczna stałego przepływu podmieszania na zaworze trójdrogowym,
  - poprzez zastosowanie napędu na zaworze trójdrogowym osiągamy pełną możliwość regulacji temperatury czynnika na zasilaniu przy zastosowaniu odpowiedniej automatyki sterującej - wariant oferujący maksymalne oszczędności energii cieplnej przy absolutnie najwyższym komforcie!
 • Który rodzaj grupy pompowej oferuje najlepsze parametry komfortu i oszczędności energii cieplnej?
  Najlepsze efekty komfortu i oszczędność energii cieplnej oferuje grupa pompowa z trójdrogowym zaworem mieszającym oraz z zamontowanym napędem i odpowiednim układem sterowania.
 • Jakiego rodzaju pompy są stosowane w grupach pompowych?
  W grupach pompowych stosowane są wyłącznie pompy elektroniczne firmy Grundfos i Wilo.
 • Do czego służy rozdzielacz do grup pompowych?
  Rozdzielacz służy do prawidłowego rozdziału czynnika do kilku obiegów.
 • Ile można podłączyć obiegów (grup pompowych) do rozdzielacza?
  W zależności od ilości przepływu czynnika i mocy - na jednym rozdzielaczu możemy zamontować do 6 grup pompowych (obiegów).
 • Czy sterowanie układami hydraulicznymi jest koniecznie?
  Elektroniczne sterowanie układami hydraulicznymi jest absolutnie niezbędne w celu poprawnego działania systemów i uzyskania ich maksymalnych możliwości. Tylko załączanie i wyłączenie pomp, zaworów, napędów i źródeł ciepła w odpowiednim czasie, zagwarantuje najwyższy komfort działania przy najniższym zużyciu energii cieplnej.
 • Czy najwyższy komfort może być osiągnięty przy niższym zużyciu energii?
  Oczywiście tak. Jest to możliwe przy zastosowaniu modułowych i sprawdzony rozwiązań hydraulicznych (grupy pompowe, rozdzielacze i sprzęgła hydrauliczne) wraz z odpowiednio dopasowanym systemem sterowania dla tych urządzeń.
 • Czy współczesny układ hydrauliczny może poprawnie funkcjonować bez sterowania?
  Nie, aby taki układ funkcjonował poprawnie, wymagane jest odpowiednie sterowanie.

EMS SERVICE

 1. Jakie są zalety i wady technologii lutowania selektywnego?
 2. Lutowanie selektywne polega na lutowaniu każdej nóżki elementu przewlekanego oddzielnie. Oznacza to, że wybraną nóżkę elementu przewlekanego THT można lutować w dowolnie różnym czasie i po dwóch stronach płytki PCB. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość znacznego zmniejszenia wymiarów płytki, obudowy oraz kosztów transportu. Kolejną ważną korzyścią jest właściwe wygrzewanie elementów podczas procesu lutowania; elementy o dużej pojemności cieplnej (transformatory, cewki) lutujemy, czyli wygrzewamy spoiwem, dłużej do momentu osiągnięcia maksymalnej jakości połączenia, natomiast elementy wrażliwe (takie jak superkondensatory, baterie) lutujemy w jak najkrótszym czasie – wydłużając maksymalnie ich żywotność. Wadą takiej technologii jest wyższy koszt ze względu na dłuższy czas lutowania.

 3. Czy technologia lutowania selektywnego wprowadza nową jakość w podejściu do projektowania?
 4. Tak, oczywiście. Technologia lutowania selektywnego umożliwia duże oszczędności w powierzchni płytki PCB urządzenia (niższy koszt) i montaż tej samej ilości elementów przewlekanych THT na dwóch stronach płytki. Ograniczenie powierzchni płytki PCB wiąże się ze zmniejszeniem wymiarów obudowy (niższy koszt obudowy, transportu), dlatego maksymalne korzyści, jakie można uzyskać z technologii lutowania selektywnego, osiągniemy, gdy proces projektowania będzie również uwzględniał możliwości, jakie oferuje ta technologia.

 5. Czy technologia lutowania selektywnego wpływa pozytywnie na ekologię?
 6. Tak. Technologia lutowania selektywnego zużywa 90% mniej topników niż przy technologii lutowania na tradycyjnej fali.

 7. Czy istnieje możliwość, aby projekty, które ze względu na swój stopień skomplikowania do tej pory lutowano ręcznie, można było lutować w pełni automatycznie?
 8. Każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia. Jeśli projektu nie uda się w pełni zautomatyzować w procesie lutowania selektywnego, to na pewno w znacznej jego części. Każde zautomatyzowanie procesu lutowania przy pomocy lutowania selektywnego daje gwarancję, że jakość połączeń będzie możliwie jak najwyższa.

EMS SERVICE

 • Jakie są zalety i wady technologii lutowania selektywnego?
  Lutowanie selektywne polega na lutowaniu każdej nóżki elementu przewlekanego oddzielnie. Oznacza to, że wybraną nóżkę elementu przewlekanego THT można lutować w dowolnie różnym czasie i po dwóch stronach płytki PCB. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość znacznego zmniejszenia wymiarów płytki, obudowy oraz kosztów transportu. Kolejną ważną korzyścią jest właściwe wygrzewanie elementów podczas procesu lutowania; elementy o dużej pojemności cieplnej (transformatory, cewki) lutujemy, czyli wygrzewamy spoiwem, dłużej do momentu osiągnięcia maksymalnej jakości połączenia, natomiast elementy wrażliwe (takie jak superkondensatory, baterie) lutujemy w jak najkrótszym czasie – wydłużając maksymalnie ich żywotność. Wadą takiej technologii jest wyższy koszt ze względu na dłuższy czas lutowania.
 • Czy technologia lutowania selektywnego wprowadza nową jakość w podejściu do projektowania?
  Tak, oczywiście. Technologia lutowania selektywnego umożliwia duże oszczędności w powierzchni płytki PCB urządzenia (niższy koszt) i montaż tej samej ilości elementów przewlekanych THT na dwóch stronach płytki. Ograniczenie powierzchni płytki PCB wiąże się ze zmniejszeniem wymiarów obudowy (niższy koszt obudowy, transportu), dlatego maksymalne korzyści, jakie można uzyskać z technologii lutowania selektywnego, osiągniemy, gdy proces projektowania będzie również uwzględniał możliwości, jakie oferuje ta technologia.
 • Czy technologia lutowania selektywnego wpływa pozytywnie na ekologię?
  Tak. Technologia lutowania selektywnego zużywa 90% mniej topników niż przy technologii lutowania na tradycyjnej fali.
 • Czy istnieje możliwość, aby projekty, które ze względu na swój stopień skomplikowania do tej pory lutowano ręcznie, można było lutować w pełni automatycznie?
  Każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia. Jeśli projektu nie uda się w pełni zautomatyzować w procesie lutowania selektywnego, to na pewno w znacznej jego części. Każde zautomatyzowanie procesu lutowania przy pomocy lutowania selektywnego daje gwarancję, że jakość połączeń będzie możliwie jak najwyższa.

Skontaktuj się z nami

biuro obsługi klienta
+48 (56) 686 70 87
biuro@silva.com.pl
Imię i nazwisko
adres email
numer telefonu
treść wiadomości

Projekt finansowany w ramach konkursu „RPKP.01.06.02 Dotacje dla innowacyjnych MŚP" „Wdrożenie innowacji procesowej w firmie SILVA MIKROELEKTRONIC HOLDING” Jest nam miło poinformować, że projekt SILVA MIKROELEKTRONIC HOLDING został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”; Działanie „Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług”.

 • Numer projektu: RPKP.01.06.02-04-0148/19
 • Wartość projektu: 1.327.960,89 złotych
 • Dofinansowanie projektu: 499.982,50 złotych