Przetarg: ELEMENTY LINII TECHNOLOGICZNEJ

Wszystkie zaoferowane urządzenia muszą być w pełni kompatybilne z urządzeniami, które są wykorzystywane w obecnej linii produkcyjnej pod kątem komunikacji oraz oprogramowania wykorzystywanego do optymalizacji produkcji.

  1. AUTOMAT DO POWIERZCHNIOWEGO UKŁADANIA KOMPONENTÓW ELEKTRONICZNYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
  2. PODAJNIKI (FEEDERS) DO AUTOMATU DO POWIERZCHNIOWEGO UKŁADANIA KOMPONENTÓW ELEKTRONICZNYCH
  3. SITODRUKARKA DO NAKŁADANIA PASTY LUTOWNICZEJ Z INSPEKCJĄ 2D NAŁOŻONEJ PASTY

Ogłoszenie przetargu: 26.11.2020

Okres składania ofert: 1 miesiąc od ogłoszenia

Otwarcie ofert: 28.12.2020

Umowa handlowa stanowi integralną część zamówienia: UMOWA Zakup maszyn

Informacji o przetargu udziela Paweł Rokicki tel.: +48 693 721 085

 

ENOTICES_n0057zo3-2020-159668-NF02-PL