Advanced
automatics and hydraulics

Advanced
automatics and hydraulics

Heating systems

We offer complete and advanced heating automatics and hydraulics of various power.

Solar systems

We provide ready solutions for solar systems, including pumps and controllers.

DHW systems

We offer pump groups for circulation, controllers as well as the necessary accessories.

Heating systems

We offer complete and advanced heating automatics and hydraulics of various power.

Solar systems

We provide ready solutions for solar systems, including pumps and controllers.

DHW systems

We offer pump groups for circulation, controllers as well as the necessary accessories.

Subscribe to the newsletter

Be the first to know about new products and promotions in Silva

Contact us

CUSTOMER SERVICE OFFICE
+48 (56) 686 70 87
biuro@silva.com.pl
name and surname
email address
phone number
message content

Projekt finansowany w ramach konkursu „RPKP.01.06.02 Dotacje dla innowacyjnych MŚP" „Wdrożenie innowacji procesowej w firmie SILVA MIKROELEKTRONIC HOLDING” Jest nam miło poinformować, że projekt SILVA MIKROELEKTRONIC HOLDING został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”; Działanie „Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług”.

  • Numer projektu: RPKP.01.06.02-04-0148/19
  • Wartość projektu: 1.327.960,89 złotych
  • Dofinansowanie projektu: 499.982,50 złotych